NIEUWS

Certificaat vernieuwing

DPSO Arbozorg heeft op 28 augustus wederom voldaan aan de eisen voor de ISO 9001:2015 Hercertificering.

De auditors bekijken alle processen / disciplines op het gebied van verzuimbegeleiding en arbo-advisering en interviewen de (kern)deskundigen op de respectievelijke vakgebieden.

Bekijk hier de certificaten.