Skip to main content

Verzuimbegeleiding

Een passend verzuimbeleid is
maatwerk

Zowel de zieke werknemer als de werkgever is gebaat bij een snelle re-integratie.

De Wet Verbetering Poortwachter vereist dit ook. Tijdens het verzuimspreekuur op locatie van uw bedrijf (of bij DPSO Arbozorg) overlegt de bedrijfsarts met de werknemer wat de mogelijkheden en de vereisten zijn tot het hervatten van het werk. Niet de beperkingen maar de mogelijkheden van de werknemer zijn hierbij telkens het uitgangspunt. Vooroverleg met de werkgever en snelle terugkoppeling staan hierbij centraal. Oftewel . . . kort op de bal in het voordeel van eenieder !

Een verzuimanalyse op basis van de verzuimcijfers is mogelijk indien u dit wenst. Deze analyse maakt duidelijk wat de oorzaken van het verzuim zijn. Een passend verzuimbeleid, maatwerk dat door DPSO Arbozorg geleverd kan worden.

U wilt graag weten hoe wij dit doen?

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08:45u  tot 12:15u

of