Skip to main content

Fysieke belasting

Onze aanpak

DPSO Arbozorg verleent maatwerk op het gebied van aanpak van fysieke belasting.

Bij het verrichten van alle soorten werkzaamheden spelen twee aspecten een belangrijke rol:

  1. Wat de medewerker aan kan (belastbaarheid).
  2. Wat van de medewerker gevraagd kan worden (belasting).

Om de juiste balans te vinden is het cruciaal om de belasting goed in kaart te brengen.

Type belasting

Fysieke belasting kan onderverdeeld worden in 6 verschillende types :

  • A = Tillen en dragen

  • B = Duwen en trekken

  • C = Trillen en schokken

  • D = Werkhoudingen

  • E = Repeterende bewegingen

  • D = Energetische belasting

Richtlijnen

Voor elke handeling zijn er richtlijnen vastgesteld, waarbinnen de fysieke belasting als acceptabel bestempeld kan worden.

Voor de belastbaarheid is het belangrijk om zowel de groep als de individuele medewerker te kunnen onderzoeken; voor deze laatste zijn verschillende onderzoeken mogelijk zoals individueel fysiotherapeutisch onderzoek en diverse preventieve medische onderzoeken.

Bedrijfsfysiotherapeut

DPSO Arbozorg heeft een bedrijfsfysiotherapeut die deze balans in kaart kan brengen en de mogelijkheden aangeeft op welke wijze de juiste balans terug te vinden is.

Meer weten ?

Neem dan contact op met één van onze specialisten