Skip to main content

DPSO Arbozorg
hecht grote waarde
aan preventie

Arbozorg

DPSO Arbozorg hecht grote waarde aan preventie.

Daarom hebben wij voor u een zeer uitgebreid dienstenpakket samengesteld.

Enkele voorbeelden uit ons uitgebreid dienstenpakket zijn o.a.

  • uitvoering en toetsing van wettelijk verplichte Risico Inventarisaties en – Evaluaties (RI&E);

  • arbeidshygiënische metingen (bijvoorbeeld van geluid en chemische stoffen);

  • voorlichting en training over diverse arbogerelateerde onderwerpen;

  • structureel arbo-overleg waarin samenwerking op arbogebied en ondersteuning op maat voor de klant centraal staan;

  • invoer of onderhoud van ISO 45001 of VCA-systeem;

  • ondersteuning bij wijzigingen in wet- en regelgeving (wettelijk register/noodzakelijke acties);

  • analyse van arborisico’s in de ontwerpfase van bijvoorbeeld nieuwe installaties en gebouwen;

  • andere praktische ondersteuning op arbogebied in de breedste zin van het woord.

DPSO Arbozorg is zeer breed georiënteerd en heeft de meeste kennis zelf in huis.
Ons team van specialisten kan de gewenste hulp bieden.

Meer weten ?