Skip to main content

TRANSPORTVEILIGHEID (ADR/ADN/RID)

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Gecertificeerd voor het vervoer over de weg,
binnenscheepvaart en railvervoer

Onze veiligheidsadviseur voor Gevaarlijke Stoffen kan ook voor u optreden als adviseur bij transport en opslag van gevaarlijke stoffen en chemicaliƫn. Onze veiligheidsadviseur is gecertificeerd voor het vervoer over de weg, binnenscheepvaart en railvervoer.

Onze veiligheidsadviseur ondersteunt u onder meer bij de volgende taken:

  • adviseren over het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR / ADN / RID) en daarmee samenhangende onderwerpen;
  • het trainen van de betreffende regelgeving uit het ADR / ADN / RID op het gebied van de algemene veiligheidsinstructie, specifieke taakgerichte instructie en taken op het gebied van beveiliging;
  • uitvoeren van audits en het toezien op de naleving van de regels;
  • adviseren over opslag en handling van Gevaarlijke Stoffen;
  • melden en onderzoeken van ongevallen met Gevaarlijke Stoffen;
  • opstellen van het wettelijk verplicht jaarverslag over de veiligheid bij het vervoer van Gevaarlijke Stoffen.