Skip to main content

Voor een gezonde leefstijl

Kwaliteit en Continuïteit

Preventief medisch onderzoek

Voor de kwaliteit en continuïteit van een organisatie is het van belang dat de werknemer vitaal aan het werk kan en ook vitaal blijft. Door periodiek preventief medisch onderzoek (PMO) kan de werkgever dit bevorderen. Niet alleen arbeidsgerelateerde risico’s voortkomend uit de RIE, maar ook algemene gezondheids-items, vitaliteit en welbevinden komen aan bod.

Bij dit PMO staan de volgende items centraal:

  • preventie van arbeidsgebonden aandoeningen en beroepsziekten van de werknemer;

  • bewaking en bevordering van de gezondheid van de werknemer en

  • bewaking en verbetering van het functioneren en de inzetbaarheid.

Afhankelijk van het doel van de keuring wordt de keuze van de vragenlijsten en de inhoud van de medische testen bepaald.

Voorbeelden hiervan zijn : audiometrie, longfunctie en visus.